Jak využít fermentační zbytek?

U technologií mokré fermentace má fermentační zbytek tekutou formu, sušina se běžně pohybuje mezi 6 až 10%. Je možno jej odstřeďovat, získat z něj kapalinu o obsahu cca 1% sušiny (fugát) a separovaný fermentační zbytek o sušině kolem 30% (tuhá frakce).

Základním využitím fermentačního zbytku je jeho aplikace na zemědělskou půdu, jako hnojiva, jak v tekuté, tak v separované formě. Přínosem takového nakládání s fermentačním zbytkem je (kromě vrácení organické hmoty půdě, a tím zvýšení obsahu dusíku a dalších minerálních látek) také velmi významná redukce choroboplodných zárodků a klíčivosti semen plevelů, zvýšení potenciálu zadržování vody a v neposlední řadě hnojivý účinek. Na dobře hnojené půdě dojde ke zvýšení výnosu pěstovaných plodin. Oproti hnojení umělými hnojivy znamená využití fermentačního zbytku i nemalý finanční přínos (až 1 500 Kč/ha).

Dalšími možnými alternativami využití separovaného podílu jsou:

  • dosoušení, případně peletkování, pytlování, prodej jako hnojiva
  • peletkování pro využití jako topiva
  • podestýlka pro chov hospodářských zvířat

Každý projekt je individuální jak složením a množstvím, tak i využitím fermentačního zbytku, možnostmi skladování a upotřebení na straně zákazníka, saturačními schopnostmi lokality. Tato všechna hlediska je potřeba mít při návrhu na paměti, optimálním návrhem by mělo být docíleno i ekonomického prospěchu pro provozovatele.


©2007 BIOPROFIT