Jak využít přebytky tepla?

V kogenerační jednotce vzniká při výrobě elektřiny současně i teplo. Řádově lze říci, že poměr vyrobené teplo : vyrobená elektřina se pohybuje na úrovni 1,2 až 1,7 : 1 v závislosti na velikosti a typu KJ. Samotná technologie BPS spotřebuje část tepla pro technologické ohřevy a krytí tepelných ztrát fermentorů. Podíl technologické spotřeby tepla na celkové výrobě tepla v BPS se řádově pohybuje v těchto rozpětích:

  • u mokrých technologií s fermentory "kruh v kruhu" ≈ 15 až 30%,
  • u mokrých technologií s klasickými fermentory resp. děleným reakčním objemem (fermentor + dohnívací nádrž) ≈ 20 až 45%,
  • u suchých technologií ≈ 15-35%.

Řešení využití přebytků tepla je tedy potřeba věnovat náležitou pozornost a v lokalitách, kde dnes není reálná možnost využití tepla (např. pro otop a ohřev TUV), připravovat plánovitě podmínky pro návazné podnikatelské aktivity, spojené se spotřebou tepla.

Konkrétní technická řešení využití tepla závisí na místních podmínkách. Běžným způsobem je otop a ohřev TUV v areálu, kde BPS stojí. Pokud jsou tyto odběry malé resp. pouze sezónní, je potřeba zvážit další možnosti, např. dodávky tepla jiným odběratelům (obce, podniky), sušárenské technologie, temperované sklady, vytápěné skleníky, chov teplomilných ryb a živočichů, apod..


©2007 BIOPROFIT