Zajímavé projekty

V této kapitole budeme přinášet praktické informace o vybraných a zajímavých projektech BPS. Pro větší přehlednost a snadnou orientaci dělíme projekty na několik tématicky zaměřených skupin a symbolicky označujeme i používanou technologii a druhy zpracovávaných substrátů.


Příklady projektů v zemědělství

proj-fytomasa.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB proj-krava.gif, 0 kB proj-prase.gif, 0 kB
proj-drubez.gif, 0 kB proj-odpad-domovni.gif, 0 kB proj-odpad-prum.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB
proj-fytomasa.gif, 0 kB proj-krava.gif, 0 kB


Komunální a průmyslové projekty

proj-odpad-domovni.gif, 0 kB proj-odpad-z-kuchyni.gif, 0 kB proj-odpad-prum.gif, 0 kB
proj-odpad-prum.gif, 0 kB proj-prase.gif, 0 kB
proj-odpad-prum.gif, 0 kB proj-prase.gif, 0 kB
proj-odpad-domovni.gif, 0 kB proj-odpad-prum.gif, 0 kB proj-odpad-z-kuchyni.gif, 0 kB proj-prase.gif, 0 kB
proj-odpad-prum.gif, 0 kB proj-odpad-z-kuchyni.gif, 0 kB proj-prase.gif, 0 kB proj-kaly.gif, 0 kB
proj-odpad-domovni.gif, 0 kB proj-odpad-z-kuchyni.gif, 0 kB

Legenda

Rozlišení použité technologie :
Mokrá fermentace (sušina <10%)

Suchá fermentace (sušina >20%)
Rozlišení zpracovávané BM a BO:
proj-fytomasa.gif, 0 kB Fytomasa proj-kaly.gif, 0 kB Kaly z ČOV proj-krava.gif, 0 kB Hovězí kejda, hnůj
proj-drubez.gif, 0 kB Drůbeží trus, podestýlka proj-prase.gif, 0 kB Prasečí kejda, hnůj proj-odpad-domovni.gif, 0 kB Tříděný domovní odpad (biofrakce)
proj-odpad-prum.gif, 0 kB Průmyslový bioodpad proj-odpad-z-kuchyni.gif, 0 kB Odpady z kuchyní proj-odpad-zeleny.gif, 0 kB Odpad z údržby zeleně

©2007 BIOPROFIT