Vypočti si svou bioplynovou stanici

Následující výpočty Vám jednoduše pomohou udělat si rámcovou představu o fungování BPS na bázi technologie mokré fermentace. Také obdržíte základní informace o množství využitelné elektřiny a tepla. Jediné co musíte, je do přístupných políček zadat množství zpracovávané biomasy.

Výpočty bylo nutné velice zjednodušit a omezit na základní druhy běžně zpracovávané biomasy a bioodpadů. Doufáme, že si uživatel toto uvědomuje, a že výsledky, jež zde obdrží, bude podle toho posuzovat. Nicméně si myslíme, že mohou být velmi názorné a užitečné.


BIOPROFIT s.r.o. prohlašuje, že :

  • Výpočty jsou pouze informativní.
  • Pro prakticky použitelné výsledky je nutné obrátit se na odborníky.
  • BIOPROFIT nenese žádnou odpovědnost za uživatelské využívání výsledků výpočtů.

Klasická farmářská bioplynová stanice (základní druhy exkrementů a fytomasy).
(připravujeme) Anaerobní zpracování komunálních a průmyslových bioodpadů (základní druhy bioodpadů)


©2007 BIOPROFIT