Provozní poradenství BPS

Řada projektů BPS může v praxi vykazovat negativní vlivy na okolní životní prostředí (ŽP) a mít problémy se samotným procesem tvorby bioplynu. Takovým problémům lze úspěšně předcházet kvalifikovaným provozem zařízení a důkladným prověřením uvažované materiálové skladby.

Společnost BIOPROFIT s.r.o. poskytuje služby i v této oblasti - provozu bioplynových stanic. Především se jedná o:

  • zpracování provozních řádů, havarijních plánů a dalších dokumentů nezbytných pro kolaudaci a provoz bioplynové stanice
  • zajišťování legislativního servisu, uvádění dodržování legislativních předpisů do praxe
  • optimalizace surovinové skladby BPS, navržení správného dávkování materiálů
  • dohled nad zkušebním provozem, náběh BPS na plný výkon
  • intenzifikace provozu, zvýšení produkce bioplynu
  • zavádění nových energetických materiálů včetně jejich analýz a posouzení
  • řešení krizových situací provozu BPS.


©2007 BIOPROFIT