Poloprovozní model

Společnost BIOPROFIT s.r.o. provozuje vlastní poloprovozní reaktor pro provádění simulace provozu BPS s uvažovanými vstupními materiály. To je vhodné zejména pro:

  • ověření návrhových parametrů BPS,
  • zajištění optimalizace provozu bez negativních vlivů na okolní ŽP,
  • ověření dlouhodobě dosažitelné produkce bioplynu surovinové skladby,
  • zavedení nového materiálu do stávající surovinové skladby existující BPS,
  • eliminace jednorázovými testy nepostihnutelných rizik aplikace substrátů (např. akumulace dusíku a jiných složek v reaktorech apod.).

©2007 BIOPROFIT