IPPC

Zařízení na odstraňovaní odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně a zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně musí mít k žádosti o stavební povolení platné integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v aktuálním znění. Žádost o integrované povolení vám v případě potřeby zpracujeme.


©2007 BIOPROFIT