FARMÁŘSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE

Vypočti si svou bioplynovou stanici.


Jímka
(uskladnění fermentačního zbytku)

Příjmový zásobník
(TS > 20%)

t

t

t

Příjmová jímka
(TS < 15%)

t

t

t

užit. teplo
0 GJ

el. energie
0 MWh


©2007 BIOPROFIT